Enter Your Topic and Press Search

Kíkọ àti Kíkà onka Yorùbá ni nọ́mbà àti Èdè (100 – 200)

YORÙBÁ

ṢÁÁ KÍNNÍ (FIRST TERM) 

ỌṢẸ KÍNNÍ (WEEK 1) 

ALÁKỌỌBẸ̀RẸ̀ KẸFÀ (BASIC 6)

ORÍ Ọ̀RỌ̀ (TOPIC): Kíkọ àti Kíkà ònka Yorùbá ni nọ́mbà àti Èdè

ÈRÒǸGBÀ (PERFORMANCE OBJECTIVES) 

 • Akẹ́kọ̀ọ́ yóò lè::
 1. ÈDÈ – Ka onka láti ọgọ́rùn dé igba (100 – 200);
 2. Dá fígọ̀ ònka láti ọgọ́rùn de igba (100 – 200) mọ̀.
 3. ÀṢÀ – dárúkọ oríṣiríṣi àṣà ìkíni ní Ilé Yorùbá.
 4. LITIRESO – Kíkà Ìwé tí Ìjọba yàn àti ìdáhùn fún Ìbéèrè.

ENTRY BEHAVIOR

 • The pupils are required to already have learnt…

OHUN-ÈLÒ ÌKỌ́NI (INSTRUCTIONAL MATERIALS) 

 • The teacher will teach the lesson with the aid of:
 1. Kádibọ́ọ̀dù tí a ònka láti ọgọ́rùn dé igba (100 – 200) sí.
 2. Káàdì pélépé.

REFERENCE MATERIALS

 1. Scheme of Work
 2. 9 – Years Basic Education Curriculum 
 3. All Relevant Materials
 4. Online Materials

CONTENT OF THE LESSON

ÒNKA LÁTI ỌGỌ́RÙN DÉ IGBA 

Number     Nọ́mbà    Number     Nọ́mbà           Number          Nọ́mbà
1                 ení           11                ọ̀kanlá            25 (30−5)        ẹ́ẹdọ́gbọ̀n

2                 èjì            12 (10+2)    èjìlá                30                      ọgbọ̀n

3                 ẹ̀ta           13 (10+3)   ẹ̀talá               35 (20×2−5)    aárùndílogójì

4                 ẹ̀rin          14 (10+4 )  ẹ̀rinlá              40 (20×2)         ogójì

5                 àrún         15 (20-5).   ẹ́ẹdógún        50 (20×3−10)  àádọ́ta

6                 ẹ̀fà           16 (20-4)    ẹẹ́rìndílógún  60 (20×3)         ọgọ́ta

7                 éje            17 (20-3)    eétàdílógún   70 (20×4-10)   àádọ́rin

8                 ẹ́jọ            18 (20-2)    eéjìdílógún     80 (20×4)        ọgọ́rin

9                 ẹ́sàn         19 (20-1)   oókàndílógún 90 (20×5-10)   àádọ́rùn

10               ẹ́wàá        20               ogún                100 (20×5)      ọgọ́rùn › ọrún

110 (20×6-10) àádọ́fà

120 (20×6) ọgọ́fà

130 (20×7-10) àádóje

140 (20×2) ogóje

150 (20×8) àádọ́jọ

160 (20×8) ọgọ́jọ 

170 (20×9−10) àádọ́sán

180 (20×9) ọgọ́sàn

190 (200-10) ẹ̀wadilúɡba

200 igba

Àṣà Ìkíni ní Ilé Yorùbá – English translation

Ẹ káàrọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ wa, Lónìí, a ó tẹsíwájú nínú Àṣà Ìkíni ní èdè Yorùbá. A ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Ìkíni ojoojúmọ́.

Ẹ káàrọ̀ (someone older than you) Good morning
2. Káàrọ (someone of your age mate or friend) – Good morning
3. Ẹ káàsàn án – Good Afternoon
4. Ẹ kúròlé ẹ́ – Good Evening
5. Ó dàárọ̀ – Good night
6. Báwo ni? – How are you?
7. Mọ wà dáadáa, ẹ ṣé – I’m fine, thank you.
8. Báwo ni iṣẹ́? – How is work?
9. Ẹ ṣé , A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run – Fine, thank to God
10. Ẹbí ń kó? – How is family?
11. Àwọn òbí rẹ ń kó? – How is your parents?
12. Ẹ kú iṣẹ́ – Weldone
13. Ó dàbọ̀ – Goodbye

LITIRESO

 • Kíkà Ìwé tí ÌÌjọba yàn àti Ìdáhùn fún Ìbéèrè.

PRESENTATION

 • To deliver the lesson, the teacher adopts the following steps:
 1. To introduce the lesson, the teacher revises the previous lesson. Based on this, he/she asks the pupils some questions;
 2. Kọ ònka láti ọgọ́rùn dé igba (100 – 200) sí ojú pátákó.
 3. Akẹ́kọ̀ọ́ – ka ọgọ́rùn dé igba (100 – 200).
 4. Tọ akẹ́kọ̀ọ́ sọ́nà láti kà ònka láti ọgọ́rùn dé igba (100 – 200);
 5. Akẹ́kọ̀ọ́ – Dá ònka tí a kọ sójú pátákó mọ ní ọ̀kọ̀ọ̀kan.
 6. Ṣe àlàyé ìgbésẹ̀ ònka kọ̀ọ̀kan ní kíkún;
 7. Akẹ́kọ̀ọ́ – Kọ ònka tí olùkọ́ kọ sí ojú pátákó sínú ìwé.
 8. Ṣe àlàyé àti ìtumọ̀ àṣà ìkíni ní ilé Yorùbá.
 9. Akẹ́kọ̀ọ́ – ṣe bí a tí ń kíni ní ilé Yorùbá.
 10. Olùkọ́ àti akẹ́kọ̀ọ́ – Kíkà Ìwé tí ÌÌjọba yàn àti Ìdáhùn fún Ìbéèrè.

 

[click]

 

CONCLUSION

 • To conclude the lesson for the week, the teacher revises the entire lesson and links it to the following week’s lesson.

ÌTỌ́NISỌ́NÀ FÚN ÌGBÉLÉWỌ̀N (LESSON EVALUATION) 

 • Kí a kẹ́kọ̀ọ́:
 1. ÈDÈ – Ka ònka láti ọgọ́rùn dé igba (100 – 200);
 2. Kọ ònka tí olùkọ́ kọ fígọ̀ rẹ̀ sí ojú pátákó sínú ìwé.
 3. ÀṢÀ – dárúkọ oríṣiríṣi àṣà ìkíni ní Ilé Yorùbá.
 4. LITIRESO – Kíkà Ìwé tí Ìjọba yàn àti ìdáhùn fún Ìbéèrè.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.