Happy New year and Happy Resumption. This is inform you that our contents are under review to meet the new set standards as stated in Lagos State Scheme of Work 2021 Edition.

Yorùbá Phrases

YORÙBÁ USEFUL PHRASES

English                                                 Yorùbá

 1. Welcome                                              Ẹ ku abọ
 2. Hello/Hi                                                Ẹ n lẹ
 3. How are you?                                      Ṣe daadaa ni o wa?
 4. Do you speak English?                         Ṣe o le sọ èdè oyinbo?
 5. Do you speak Yoruba?                         Ṣe o n sọ Yorùbá?
 6. Where’s the toilet or bathroom?         Nibo ni ile igbọnsẹ wa?
 7. How do you say ____ in Yoruba?        Bawo ni o se le sọ ____ ni Yorùbá?
 8. I’m fine, thank you. And you?            Mo wa daadaa, o ̣se. Iwọ naa n kọ?
 9. Long time, no see.                              O to ọjọ mẹta o. O pẹ ti a ri ara wa o.
 10. What’s your name?                             Ki ni orukọ rẹ?
 11. My name is Segun.                             Orukọ mi ni Segun.
 12. Where are you from?                          Nibo ni o ti wa?
 13. I’m from Lagos.                                   Mo wa lati Lagos.
 14. Pleased to meet you.                          Inu mi dun lati mọ ọ.
 15. Good morning                                      Ẹ ku aarọ
 16. Good afternoon                                   Ẹ ku ọsan
 17. Good evening                                       Ẹ ku alẹ
 18. Good night                                            O da aarọ
 19. Goodbye                                                O da abọ
 20. Good luck!                                             Yoo dara o tàbí(or) Yoo bọ si o
 21. Cheers!                                                   Ayọ ni o
 22. Good Health!                                         Kara o le
 23. Thank you                                              O se (your mate or younger ones) or Ẹ ṣe (Elderly or two or more people)
 24. Call the police!                                      Pe awọn ọlọpaa
 25. Merry Christmas                                   Ẹ ku Ayọ Keresimesi
 26. Happy New Year                                   Ẹ ku Ọdun Tuntun
 27. Happy Birthday                                      Ẹ ku Ayọ Ọjọ Ibi
 28. Easter greetings                                   Ẹ ku Ayọ Ajinde
 29. Congratulations!                                   Oriire!
 30. Thank you                                              Ko to ọpẹ
 31. Have a nice day.                                    Oni a dara o
 32. Have a good journey.                            O da abọ tàbí (or) Ka sọ layọ o
 33. I understand                                           O ye mi
 34. I don’t understand                                 Ko ye emi
 35. Yes                                                           Bẹẹni
 36. Yes, a little                                              Bẹẹni, diẹ
 37. No                                                            Bẹẹ kọ tàbí (or) Ó ti tàbí (or) Ra ra
 38. Maybe                                                     Boya
 39. Sorry                                                        Pẹlẹ
 40. I don’t know.                                           N ko mo
 41. Please, speak more slowly.                 Jọwọ, rọra maa sọrọ
 42. Please, say that again.                         Jọwọ, tun un sọ
 43. Please, write it down.                           Jọwọ, kọ ọ silẹ
 44. Excuse me                                             Ẹ jọwọ, ẹ gbọ mi
 45. How much is this?                                Eelo ni eyi?
 46. I miss you.                                              Aro re so mi.
 47. I love you.                                               Mo nifẹẹ rẹ
 48. Get well, soon.                                       Da ara ya o
 49. Leave me alone!                                    Fi mi silẹ
 50. Help!                                                       Ẹ gba mi o!
 51. Fire!                                                         Ina o!
 52. Stop!                                                       Duro nbẹ!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.